vfxserbia.com
Darko Bubonja - Showreel 2012/2013 - VFX Serbia
Pogledajte novi showreel Darka Bubonje kao i proces izrade nekih njegovih simulacija.