vfxserbia.com
Creative Skillset - VFX Serbia
Creative Skillset je Engleska organizacija koja potpomaže i promoviše produktivnost i konkurentnost UK industrije na svetskom nivou. Jedna od uloga Creative Skillset-a je pomoć onima koji žele da se pridruže VFX/Media industriji, a i onima koji su već uključeni. Predstavljamo vam njihov Youtube Channel sa mnogobrojnim savetima profesionalaca. Jedan deo saveta može da se upotrebi …