vfxserbia.com
Bronze Head Sculpture - Rastko Stanojević - VFX Serbia
Odličan model Rastka Stanojevića urađen u softveru Silo dok su finalni detalji dodati u ZBrush-u. Ostale Rastkove radove pogledajte na njegovom sajtu.