vfxserbia.com
Serbia Film Commission, showreel 2013 - VFX Serbia
Koje su prednosti snimanja u Srbiji, i koje su produkcione mogućnosti filmske industrije u Srbiji, otkriće vam novi showreel za Srpsku Filmsku Asocijaciju za godinu 2013. Takođe pročitajte intervju VFX Serbia sa direktorkom Srpske Filmske Asocijacije, Anom Ilić.