vfxserbia.com
NVIDIA GRID™ - VFX Serbia
NVIDIA je predstavila prvi vizualni računarski sklop (NVIDIA GRID™ Visual Computing Appliance – VCA) koji omogućava firmama da dostave ultra-brze GPU performanse bilo kojem Windows, Linux ili Mac klijentu na mreži. NVIDIA GRID™ je moćan GPU-based sistem na kome rade složene aplikacije kao što su one iz Adobe, Autodesk ili Dassault-a, i koji šalje svoj grafički …