vfxserbia.com
Ncam Realtime Camera Tracking sistem - VFX Serbia
Ncam omogućava virtualnu produkciju kroz real-time praćenje pokreta kamere, osiguravajući uživo previzualizaciju okruženja, set ekstenzije i CGI elemenata direktno u kameri za vreme snimanja. Pogledajte demo video na: http://www.ncam-tech.com/