vfxserbia.com
B92, "Fotografija ostaje trajno" - VFX Serbia
Članak na portalu B92, o legendarnom fotoreporteru Tanjuga, Živoradu Žiki Vučiću.