vfxserbia.com
Diplomski film Natalis dobitnik VES nagrade
Reditelji Daniel Brkovic i Jan-Marcel Kuehn dobili su VES nagradu za Vizuelne Efekte u studentskom projektu za film Natalis.