vfxserbia.com
Živa Stanojević, Showcase Project - VFX Serbia
Živa Stanojević – Showcase Project Zanimljiv VFX projekat sa kojim se predstavlja Živa Stanojević, VFX generalist. Twister setup