vettochwatt.se
Skyltar med uppmaningar
Svett & Watt-projektet har tagit fram skyltar som kan sättas upp i idrottslokaler i hela Västmanland. Projektet arbetar nu med att sprida information om att skyltarna finns till kommunernas fri…