vettochwatt.se
Energikartläggning på Kolsva if
Mario Löfstrand berättar om resultatet av Kolsva If:s energikartläggning. Filmen visar på den ekonomiskt möjliga besparingen.