vettochwatt.se
Vad är Svett & Watt?
Meningen med Svett & Watt, eller Vett & Watt Idrott, som projektet formellt heter, är att öka kunskapen om förnybar energi, minska energianvändningen samt utsläpp av växthusgaser. Det handl…