vettochwatt.se
Vad är energi?
Vad är egentligen energi? Svaret är att det finns energi i allt möjligt, till exempel i mat, bränsle, ved och sopor. Det finns också energi i forsande vatten och vind. Det går inte att se el…