vettochwatt.se
Sortera Mera – Kretslopp
Allt går runt i olika kretslopp. Vattnet avdunstar från haven, bildar moln och regnar ner på mark. På vägen tar vattnet med sig gift , skräp och smuts tillbaka till sjöar och hav. Tidigare la vi mä…