vettochwatt.se
Kontaktpersonträff
Nu har kontaktpersonerna inom Västmanlands Idrottsförbund fått info om Svett & Watt. Det blev mat och bra föredrag. Deltagarna fick varsin folder om Svett & Watt.