vettochwatt.se
Vägledning för energieffektivisering i idrottsanläggningar
I denna vägledning finns bra information för er som vill komma igång med energibesparing i föreningen. Det finns också en checklista för olika anläggningsfunktioner. Materialet kommer från ett tidi…