vettochwatt.se
Nu pågår Vett & Watt Idrott
Projektet Vett & Watt Idrott pågår t.o.m. augusti 2018. Det betyder att den här webbsidan kommer att handla mycket om energifrågor inom idrottsrörelsen. Projektet går ut på att minska energianv…