vettochwatt.se
Vett & Watt Idrott
Förbundet Agenda 21 och Västmanlands Idrottsförbund arbetar nu med projektet Vett & Watt Idrott. Vi har antagit en projektplan, en aktivitetsplan och kommunikationsplan. En del av detta är att …