vettochwatt.se
Klimatkunskap
Vett & Watt rekommenderar dig som vill ha mer kunskap om klimatfrågor att kika in på följande webbsidor: Klimatscenarier Klimatforskning Begränsad klimatpåverkan Nasa och k…