vettochwatt.se
Vad är energi?
Energi är det som möjliggör att något kan röra på sig eller förändra sig. Energi kan ibland överföras mellan två objekt eller vara lagrad. Det finns olika former av energi: värmeenergi, lägesenergi…