vettochwatt.se
Låg energianvändning i småhus 2014
Energimyndigheten skriver att över hälften av Sveriges småhus värms med hjälp av värmepumpar och allt färre hus värms med olja. Sammantaget var energibehovet för uppvärmning av småhus lågt under 20…