vettochwatt.se
Biogas i fordon fortsätter att öka
Energimyndigheten meddelar att användningen av biogas fortsätter att öka. Likaså ökar produktionen av biogas. Energimyndigheten skriver att: ”Produktionen av biogas var 1 784 GWh år 2014 jämf…