vettochwatt.se
Gamla Gardet
Gamla gardet i Västerås lyssnade på en Vett & Watt-föreläsning den 18 september. Det blev många intressanta diskussioner om energifrågor. Deltagarna fick ut utbildningsmateria…