vettochwatt.se
Vett & Watt i Eskilstuna
Södermanlands energiförening lyssnade på en Vett & Watt-föreläsning den 15 september. Föreningens styrelse ska nu få igång studiebesök till energianläggningar, men även locka fler till förening…