vettochwatt.se
Mät elanvändningen
Första steget i Vett & Watt är att mäta elprylarnas förbrukning. Hur mycket el drar TV:n egentligen och vad kostar det? Med en elmätare är det lätt att se. Koppla in elmätaren i eluttaget och T…