vettochwatt.se
Kolets kretslopp
Kolets krettslopp påverkar klimatet. Upptag och förbränning av fossil energi medför att mer växthusgaser tillförs atmosfären. Förbränning av förnybar energi påverkar också klimatet, men dessa energ…