vettochwatt.se
Hur fungerar ett vattenverk?
Se denna film där Erik Klinga undersöker hur ett vattenreningsverk fungerar.