vettochwatt.se
Stäng av elprylarna
Kom ihåg att stänga av alla elprylar som TV, dator, digitalbox o.s.v. Ett enkelt sätt är att använda en fördelningsdosa med avstängningsknapp.