vettochwatt.se
Ungdomsting för hållbar utveckling
Den 20 oktober arrangeras Ungdomsting för hållbar utveckling på Mälardalens högskola. Det blir ett delarrangemang av Gröna Draken-dagen. Ungdomstinget riktar sig till gymnasieelever, se filmen från…