vetenskap-folkbildning.nu
Vetenskap och folkbildning, VoF - Vetenskap och Folkbildning - Analys och kritik av VoF
Föreningen Vetenskap och Folkbildning generaliserar elementen i intressanta underströmningar i samhället och kallar allt för "pseudovetenskap" samt buntar ihop det med allsköns vidskepelse.