vetenskap-folkbildning.nu
Beteendevetare tycker till om VoF - Vetenskap och Folkbildning - Analys och kritik av VoF
Sven Erik Nordin som är en pensionerad beteendevetare med insikter i forskningsmetodik skriver om VoF på sin blogg som fokuserar på hälsa. Nordin skriver att han för länge sedan insåg att akademiska meriter och titlar inte är mycket att bry sig om eftersom det existerar mycket okunnighet särskilt i sambandet kost-hälsa. Han skriver i artikeln ”VoF …