vetapedia.se
Årsmån (begrepp inom agrara näringar) - Vetapedia
Årsmån är ett uttryck som används inom jordbruket (agrara näringar) och står för en uppsättning av egenskaper under ett år som påverkar växtförhållanden.