vesteaevangheliei.wordpress.com
Călăuzire
Cum îi călăuzeşte Dumnezeu pe oameni? Unul din mijloacele de bază prin care Dumnezeu îi călăuzeşte pe oameni este Biblia. “Isus i-a răspuns: ‚Adevărat îţi spun că, dacă un om nu este născut din ap…