vestea.net
Legenda lui Baal Shem Tov -
În arealul legendar al Neamțului, ”Baal Shem Tov” (adică ”păstrătorul Numelui bun”, supranume atribuit lui Israel ben Eliezer, 1700-1760) este mai puțin