vestea.net
Lions Quest – Abilitӑṭi pentru Adolescenṭӑ la Piatra Neamṭ -
Ȋn perioada 7-9 iunie a.c. a avut loc la Colegiul Naṭional „Calistrat Hogaş” din Piatra Neamṭ, seminarul Lions Quest Abilitӑṭi pentru Adolescenṭӑ. Claudia