vessel4him.net
Historia zagubionej owcy i nawracajacego sie grzesznika
Jezus opowiedział im następującą przypowieść: Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie?…