vervang.nl
Qadhafi's gedachtegoed leeft | Vervang
Alhoewel je menigeen je op het tegenovergestelde zal wijzen willen we diezelfde personen, verrijken en wellicht verbazen met de hieronder verkondigde verwoordingen inzake de levensvatbaarheid van