verruimdehorizon.wordpress.com
Horen, zien en afwegen
Afwegingskader: meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld verandert De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is verbeterd. Vanaf 1 januari 2019 werken professionals hiermee. In de v…