vergidosyasi.com
VERGİLEME İLKELERİ
Vergilemede Adalet İlkesi, Vergilemede Belirlilik İlkesi, Vergilemede Esneklik İlkesi, Vergilemede Genellik İlkesi, Vergilemede Fayda İlkesi, Vergilemede İktisadi Etkinlik İlkesi, Vergilemede İstik…