vergidosyasi.com
VERGİ USUL
Mükellefiyet, mükellefin ödevleri, vergi cezaları, değerleme konusunda soru ve cevaplar yer almaktadır.