vergidosyasi.com
KURUMLAR VERGİSİ
Soru-Cevap Kısmi bölünme sonucu yeni şirkete devrolunan kredi sözleşmesinin damga vergisine tabi midir? İndirim imkanı olduğu halde yararlanılmayan geçmiş yıl zararları sonraki yıllarda indirim kon…