vergidosyasi.com
GRAFİKLERLE VERGİ GELİRLERİ
Bu sayfada vergi gelirlerini belli dönem aralığı içerecek şekilde grafik halinde sunuyoruz. Grafiğin hemen altındaki tabloda ise ilgili dönem boyunca yapılan tahsilat rakamı toplamı, dönem sonu ile…