vergidosyasi.com
GELİR VERGİSİ
MUAFİYET VE İSTİSNALAR İnternet üzerinden satış yapma durumunda esnaf muafiyeti kaybedilir mi? Esnaf Muaflığı nedir? Vergiden muaf esnaf kimlerdir? Esnaf muafiyet belgsi nedir? Nereden alını…