vergidosyasi.com
E-Deftere Geçiş Zorunluluğu: Kimler e-Defter Tutmak Zorunda? Şartlar Neler?
19 Ekim 2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) ile e-defter uygulamasına dahil olma…