vergidosyasi.com
191 İNDİRİLECEK KDV HESABI, İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI
191 İndirilecek Katma Değer Vergisi (KDV) Hesabı 191 İndirilecek KDV hesabı, “19. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR” grubunda yer alan bir hesaptır. 191 İndirilecek KDV Hesabı, her türlü mal ve hiz…