vergidosyasi.com
CUMHURBAŞKANLIĞI POLİTİKA KURULLARI
PDF Formatı Cumhurbaşkanlığı Hükumet sistemi ile birlikte Cumhurbaşkanlığı bünyesinde aşağıda yer alan kurullar kurulmuştur: Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, Eğitim ve Öğretim Polit…