vergidosyasi.com
VERBİS NEDİR? KİMLER YÜKÜMLÜ? KİMLER İSTİSNA? KAYIT SÜRESİ? CEZASI?
VERBİS NEDİR? Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”); kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kaydolmaları gereken ve işlemekte oldukları …