vergidosyasi.com
GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 2019 HAZİRAN İTİBARİYLE GÜNCEL
2019 YILI HAZİRAN AYI SONU İTİBARİYLE GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN LİSTESİ (5018 SAYILI KANUNA EKLİ LİSTE) AŞAĞIDA SUNULMUŞTUR: 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 2) Cumhurbaşkanlığı 4) …