vergidosyasi.com
Kamu Sektörü ve Genel Yönetim Sektörü Nedir?
Ulusal ekonomi; kamu sektörü, hane halkı ve hane halkına hizmet eden kar amacı gütmeyen kuruluşlardan oluşmaktadır. Kaynak: 2017 Yılı Genel Yönetim Sektörü Mali İstatistik Analiz Raporu Kamu sektör…