vergidosyasi.com
Gelir Politikası ve İlkeleri
5018 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde gelir politikası ve ilkelerine yer verilmiştir: “Gelir politikası ve ilkeleri Madde 36- Gelirlerin toplanmasında aşağıdaki ilkelere uyulur: a) (Değişik: …